برچسب: سرزمین رنسانس

توسكانی؛ سرزمین رنسانس – سقف کاذب 0

توسكانی؛ سرزمین رنسانس – سقف کاذب

وبسایت همشهری شش و هفت: بروشورهای تبلیغاتی توسکانی پر است از تصاویری از باغ‌های زیتون، تاکستان‌ها، نمای شهر از بالای تپه و کلیساهای تاریخی زیبا؛ تصویرهایی که ممکن است یک‌بعدی باشند‌ اما عصاره‌ای از...