برچسب: قشم

دیدنی‌های قشم؛ ازدره ستاره‌ها تا طولانی‌ترین غار نمکی جهان – سقف کاذب 0

دیدنی‌های قشم؛ ازدره ستاره‌ها تا طولانی‌ترین غار نمکی جهان – سقف کاذب

سالنامه ایران: اینجا قشم است، جزیره ای در دل آب های نیلگون خلیج همیشه فارس در جنوب ایران عزیز با امانات فراوان در حوزه گردشگری؛ از تاکسیدرمی شدن بیش از 3500 گونه جانوری که...